CONTACT US
menu

Trải nghiệm CastingAsia

Đến với CastingAsia và trải nghiệm những phương pháp về hoạt động influencer marketing của chúng tôi để giúp bạn tìm ra giải pháp tiết kiệm thời gian và đạt được tỷ lệ lợi nhuận hiệu quả nhất.

CastingAsia Dashboard

Bạn có thể dựa cơ sở dữ liệu rộng lớn của CastingAsia để xây dựng mạng lưới influencer riêng. Mở rộng nội dung của influencer trên các phương tiện truyền thông của bạn. Quản lý các chiến dịch influencer marketing của bạn thông qua một nền tảng duy nhất. Khám phá, xây dựng, quản lý và đo lường mạng lưới thương hiệu influencer của bạn.

* Đây là thông tin bắt buộc

* Đây là thông tin bắt buộc

keyboard_arrow_down

* Đây là thông tin bắt buộc

* Đây là thông tin bắt buộc

* Vui lòng nhập email có hiệu lực

* Đây là thông tin bắt buộc

* Vui lòng nhập số điện thoại có hiệu lực

* Đây là thông tin bắt buộc

CastingAsia là nền tảng influencer marketing Số 1 tại Châu Á

Tập trung các hoạt động influencer marketing và cho phép bạn điều khiển các hoạt động trong chiến lược của mình thông qua nền tảng vững chắc và duy nhất.

Về CastingAsia

CastingAsia là một công ty về giải pháp công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo và là một phần của Tập đoàn AnyMind. Tận dụng nền tảng influencer marketing dựa trên trí tuệ nhân tạo cùng các chuyên gia quản lý và chiến lược sử dụng influencer, CastingAsia cung cấp cho các thương hiệu quyền kết nối đến influencer và micro-influencer trên khắp châu Á.

Experience innovation, experience CastingAsia

Influencers Brands