CONTACT US
menu

CỘNG TÁC VỚI THƯƠNG HIỆU NGAY HÔM NAY

Chúng tôi giúp bạn phát triển được tất cả tiềm năng của bạn bằng công nghệ tiên tiến. Chúng tôi kết nối bạn với các thương hiệu trên toàn thế giới, giúp bạn tạo ra nội dung và sự tương tác hiệu quả.

Tham gia
CastingAsia
ngay hôm nay

  • 1. Tạo một tài khoản miễn phí
  • 2. Bổ sung thông tin cá nhân
  • 3. Cộng tác với các thương hiệu phù hợp với bạn
Đăng ký ngay

XÂY DỰNG MỘT HỒ SƠ MANG LẠI THƯƠNG HIỆU CHO BẠN

Không ai có thể kể câu chuyện của bạn tốt hơn bạn. Việc mà bạn nên làm là đăng ký vào CastingAsia bằng tài khoản trên mạng xã hội của bạn, chúng tôi sẽ làm tất cả những việc còn lại cho bạn. Chúng tôi cũng cho phép bạn chọn nếu bạn muốn tham gia hoặc không tham gia các chiến dịch của thương hiệu.

QUYỀN LỢI CỦA BẠN

  • 1. Tăng thêm thu nhập
  • 2. Chúng tôi kết nối bạn với các thương hiệu
  • 3. Xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn
Đăng ký ngay

Experience innovation, experience CastingAsia

Influencers Brands