CONTACT US
menu

បច្ចេកវិទ្យា AI ទម្រង់បែបបទ Influencer Marketing

ប្រើ CastingAsia ដើម្បីជួយដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នកនិងទីផ្សារព័ត៌មានតាមបច្ចេកវិទ្យា AI។

សាកល្បងជាមួយ CastingAsia™ ថ្ងៃនេះ!

ហេតុអ្វីបានជា CastingAsia™

 • -

  អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលប្រើផ្ទាំង Influencer(អ្នកមានឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញសង្គម) ដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើនមិនថាជាប្រភេទ Macro-Influencer Micro-Influencer ឬ Nano-Influencer នៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីតាមរយៈវេទិកាតែមួយ

 • -

  CastingAsia ផ្តល់ជូនអ្នកនូវការយល់ដឹង ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និង សកម្មភាពសម្រាប់ Influencer Marketing ™

 • -

  ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយ Infleuncer (អ្នកមានឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញសង្គម)តាមរយៈ CastingAsia ™

 • -

  ធានាបាននូវគុណភាពនៃដំណោះស្រាយ Influencer Marketing តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងការត្រួតពិនិត្យមើលបានដោយផ្ទាល់ដៃ

 • -

  ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារជាច្រើន ដោយការមើលការខុសត្រូវការងារពីក្រុម Influencer Marketing ជាមួយបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសចំនួន 11 នៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ី

 • -

  CastingAsia បង្ហាញពីរឿងរ៉ាវនៃ Brand ជាច្រើនតាមរយៈ Influencer។

 • -

  ការស្វែងរក Influencer (អ្នកមានឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញសង្គម) ដែលបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប៊្រេនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់ AI

 • -

  ប្រព័ន្ធទូទាត់ដែលមានមូលដ្ឋានលើការអនុវត្តដើម្បីជំរុញការត្រឡប់មកវិញប្រកបដោយតម្លាភាព

បង្កើតភាពខុសគ្នាសម្រាប់ Brand របស់អ្នក

រកឃើញភាពខុសគ្នាជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនតាមរយៈ CastingAsia ដែលអាចជួយដល់អ្នកធ្វើទីផ្សារ និងយល់ពីគោលដៅ ចំណាប់អារម្មណ៍និងអ្នកគាំទ្រ ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពួកគេឲ្យសមស្របទៅនឹង Brand របស់អ្នកសម្រាប់សកម្មភាពទីផ្សារទាំងអស់ នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមរបស់អ្នក

ភ្ជាប់ Brand ជាមួយ Influencer (អ្នកមានឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញសង្គម)ដែលសាកសម

ប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសទីផ្សារ CastingAsia™ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីដែលភ្ជាប់ទៅនឹង Influencer (តារាតាមបណ្ដាញសង្គម) ដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះ Brand របស់អ្នក និងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់យុទ្ធនាការក្នុងស្រុកនិងតំបន់របស់អ្នកដើម្បីឈានដល់អ្នកគាំទ្រដែលមានសារៈសំខាន់។

សាកល្បងឥឡូវនេះ

ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដែលឆ្លាត និង មានសុវត្ថិភាព

CastingAsia ™ អាចឱ្យអ្នកស្វែងរកមើល គ្រប់គ្រង ភ្ជាប់ និងតាមដានសកម្មភាព Influencer Marketing របស់អ្នកនៅទូទាំងអាស៊ីបានយ៉ាងងាយស្រួល។ CastingAsia នឹងទទួលធ្វើការងារដែលពិបាក ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តោតលើទិដ្ឋភាពនិងសកម្មភាពជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកបន្ថែមទៀត។

ឆ្លើយតបគ្រប់តម្រូវការ ពីបទពិសោធន៍នៃការធ្វើយុទ្ធនាការទាំងក្នុងស្រុក អន្តរជាតិ ហើយនិងនៅក្នុងគ្រប់អាជីវកម្ម

ក្រុមទីផ្សារអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់របស់យើងអាចផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់យុទ្ធនាការនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្ត។

សាកល្បងឥឡូវនេះ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការណ៍រួម

គ្រប់គ្រងសកម្មភាព Influencer Marketing របស់អ្នក ឆ្លងកាត់ Macro-Influencer Micro-Influencer និង Nano-Influencer តាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ការទំនាក់ទំនង និងការរាយការណ៍តែមួយ។

ដំណោះស្រាយទីផ្សារទាំងអស់ដាក់បញ្ចូលគ្នាតែមួយ

តាមរយៈក្រុមហ៊ុន AnyMind Group: CastingAsia™ និង AdAsia Holdings™ អ្នកអាចពង្រីកសកម្មភាព Influencer Marketing របស់អ្នកតាមរយៈការបង្ហាញរូបភាព និងវីដេអូពាណិជ្ជកម្មតាមគេហទំព័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទូទាំងតំបន់អាស៊ី។ ពួកយើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឧបករណ៍ដើម្បីបង្កើនអានុភាពនៅគ្រប់តម្រូវការនៃទីផ្សារ។

សាកល្បងឥឡូវនេះ

ការគ្រប់គ្រង Influencer (អ្នកមានឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញសង្គម)

ជំហានមួយទៀតនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ រវាង Brand និង Influencer (អ្នកមានឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញសង្គម) ចំពោះតម្លៃនៃថវិកាវិនិយោគ ក្រុមការងារ Influencer Engagement នឹងចូលរួមនៃយុទ្ធនាការរបស់អ្នក ។

Find out more

អំពី CastingAsia

CastingAsia គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទីផ្សារដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI នៅក្រោមក្រុមហ៊ុន AnyMind Group ។ ការប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI សម្រាប់ទម្រង់បែបបទ Influencer Marketing និងអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្រ្ត និង Influencer (អ្នកមានឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញសង្គម) CastingAsia ផ្តល់ជូនអ្នកនូវការធ្វើទីផ្សារជាមួយ Influencer (តារាតាមបណ្ដាញសង្គម) និង Micro Influencer នៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីដែលមិនធ្លាប់មាន។

Experience innovation, experience CastingAsia

Influencers Brands